Tietoa meistä

HaVeSu ry perustettiin vuonna 2009. Alusta lähtien toiminta-ajatuksena on ollut laitevalmistajista riippumaton suhtautuminen jätevesien käsittelyyn haja-asutusalueilla. Yhdistys on jokaisen kiinteistön, jolle jätevesiasetus tuo velvollisuuksia, omistajan edunvalvoja.