Miten edetä jätevesiremontissa?

  1. Jos en tiedä täyttääkö järjestelmäni vaatimukset, päivitän kiinteistön jätevesiselvityksen jätevesineuvojan tai  muun asiantuntijan  avustuksella.
  2. Selvitän kunnasta, rakennetaanko alueelle viemäriverkosto, johon voin liittää kiinteistöni.
  3. Jos  liittyminen ei ole mahdollista, selvitän mahdollisuuden käsitellä jätevedet yhdessä naapurin kanssa tai päädyn omaa kiinteistöä koskevaan ratkaisuun.
Otan asiantuntijan avuksi
  1. Hankin pätevän suunnittelijan laatimaan jätevesisuunnitelman.
  2. Edellytän suunnittelijalta, että hän on selvittänyt kunnasta järjestelmälle asetetut vaatimukset, suunnitelmassa esitellään useita jätevesien käsittelyvaihtoehtoja, suunnitelmassa on esitetty jätevesijärjestelmän käytön ja huollon toimet.
  3. Harkitsen kuivakäymälää, jolloin vähennän jätevesien puhdistustarvetta.
Haen luvan ja pyydän tarjouksia
  1. Haen rakentamiseen tarvittavan luvan kunnasta.
  2. Vertailen järjestelmän osien ja tarvikkeiden hintoja, pyydän tarjouksia sekä teen hankinnat.
  3. Pyydän tarjouksia rakennusurakoitsijoilta.
Käytän ja huollan jätevesijärjestelmää niin, että se toimii hyvin.
  1. Päästän viemäriin mahdollisimman vähän lika-aineita (pesuaineita, kemikaaleja jne.), mikä vähentää puhdistustarvetta ja turvaa puhdistamon toiminnan.