Jäsenyys ja yhteistyö

Jäseniksi hyväksytään ainoastaan FISE:n Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevyyden omaavia henkilöitä, jotka toimivat laitteistovalmistajasta riippumatta.

Yhteistyö laitevalmistajien kanssa

Yhdistys tekee yhteistyötä laitevalmistajien kanssa, jotta markkinoille saadaan toimivia järjestelmiä, mitä markkinoidaan tosiasioiden perusteella, ei tosiasioita vääristelevillä mielikuvilla.

Yhteistyöhön hyväksytään vain sellaiset laitevalmistajat, mitkä sitoutuvat toimimaan yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan markkinoinnissa. Laitevalmistajat osallistuvat yhdistyksen toimintaan tukimaksulla ja saavat vastineeksi näkyvyyttä yhdistyksen materiaalissa ja tilaisuuksissa.

Tukijäsen ei voi ostaa "hyvää mainetta" laitetoimittajana vaan yhdistyksen virallinen kanta perustuu puolueettomiin tutkimuksiin (sekä omiin että erilaisten alalla toimivien yhdistysten ja yhteisöjen tekemiin tutkimuksiin), minkä lähdeaineisto on julkisesti kaikkien saatavilla